Styret og leiinga

Styret

Styreleiar              Per Karlsen, Økonomi- og finansdirektør Helse Vest RHF
Nestleiar               Eivind Hansen, Administrerande direktør Helse Bergen HF
Styremedlem       Gunn Hilde Naaden Hirsch, Personalsjef Helse Stavanger HF
Styremedlem       Berit Haaland, Klinikkdirektør Helse Fonna HF
Styremedlem       Vidar Atle John Vie, Viseadministrerande direktør Helse Førde HF
Styremedlem       Svend Bernhard Jacobsen, Ansattrepresentant Helse Vest Innkjøp HF
Styremedlem       Linn Cecilie Bjørkly, Ansattrepresentant Helse Vest Innkjøp HF


Styredokumenter

Leiinga

Jannicke Daae Tønjum

Administrerende direktør Jannicke Daae Tønjum Administrerande direktør

 

Vibeke Alvern Olsen

Bildetittel 
Stabs- og organisasjonsleiar

 

Frank Lefdal

Bildetittel Avdelingsleiar support, koordinering og utvikling

 

Hilde Wangen

Bildetittel Avdelingsleiar kirurgiske og medisinske varer og tenester

 

Julie Rinde

Bildetittel Avdelingsleiar ikkje-medisinske varer og tenester

 

Friedemann Starck

Bildetittel Avdelingsleiar medisinsk-teknisk utstyr og IKT

 

Fann du det du leita etter?
Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen