Medisinsk-teknisk utstyr og IKT

​​Avdeling for medisinsk-teknisk utstyr og IKT har ansvar for anskaffingar knytta til lab.-produkter og utstyr, medisinsk-teknisk utstyr og IKT.