Kirurgiske og medisinske varer og tenester

​​Avdeling for kirurgiske og medisinske varer og tenester har ansvar for anskaffingar knytta til medisinske forbruksvarer, medisinsk grunnutstyr, kirurgiske produkter, pre-hospitale varer og tenester, og behandlingshjelpemidler.