Jobb og karriere

​Vil du ha ein utfordrande jobb i ein spennande organisasjon?

Helse Vest Innkjøp HF har om lag 50 medarbeidarar og har kontor fleire stadar langs vestlandskysten. I innkjøpsføretaket er det medarbeidarar med ulik utdanningsbakgrunn. Der det mellom anna tilsett økonomar, juristar, ingeniørar, sjukepleiarar og bioingeniørar.

Ledige stillinger i Helse Vest Innkjøp