Ikkje-medisinske varer og tenester

​Avdeling for ikkje-medisinske varer og tenester har ansvar for anskaffingar knytta til administrasjon, bygg- og eiendomsdrift, byggeprosjekt og HR.