Innkjøpsføretaket har fått sjef

Jannicke Daae Tønjum (50) er tilsett som administrerande direktør i Helse Vest Innkjøp HF.

 

​Jannicke Daae Tønjum er utdanna ingeniør og siviløkonom, og kjem frå stillinga som administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF (helseføretak). Før dette har ho hatt stillingar som partnar i rådgivingsfirmaet Firstventura (no Inventura), innkjøpssjef i Helse Bergen og innkjøpsdirektør i SpareBank 1 Gruppen.

Godt rusta

– Eg er svært tilfreds med at vi har fått ein kompetent ny administrerande direktør for verksemda. Med sin bakgrunn som administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest, men også med erfaring frå stillingane som innkjøpssjef i Helse Bergen og i SpareBank 1 Gruppen, er ho godt rusta til å sikre at vi når måla vi har sett oss for vidareutvikling av innkjøpsområdet i Helse Vest, seier styreleiar Per Karlsen i Helse Vest Innkjøp HF.

Gler seg

Jannicke Daae Tønjum ser fram til å ta fatt på oppgåvene i det nye føretaket.
– ​Eg gler meg til å få vere med og samle og vidareutvikle det allereie sterke og kompetente innkjøpsmiljøet i spesialisthelsetenesta på Vestlandet. Ved å vere tett på pasientbehandlinga og pleia i sjukehusføretaka skal vi saman byggje eit innkjøpsselskap som understøttar god pasientsikkerheit, utvikling og innovasjon og god kostnadsstyring i Helse Vest. 

Jannicke Daae Tønjum tiltrer stillinga i løpet av hausten 2015.

Om Helse Vest Innkjøp HF:

•Stifta i styremøte i Helse Vest RHF 7. april 2015.
•Blir formelt etablert 1. november 2015.
•Helseføretaket skal tilby gode innkjøpstenester til helseføretaka i Helse Vest, og bidra til korrekte og økonomisk fordelaktige innkjøp til helseføretaka

Kontaktpersonar for media:

Per Karlsen, mobil 415 33 806
Jannicke Daae Tønjum, mobil 982 32 156

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen        
​​​​