Innkjøpsføretaket har fått sjef

Jannicke Daae Tønjum (50) er tilsett som administrerande direktør i Helse Vest Innkjøp HF.

 

​Jannicke Daae Tønjum er utdanna ingeniør og siviløkonom, og kjem frå stillinga som administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF (helseføretak). Før dette har ho hatt stillingar som partnar i rådgivingsfirmaet Firstventura (no Inventura), innkjøpssjef i Helse Bergen og innkjøpsdirektør i SpareBank 1 Gruppen.

Godt rusta

– Eg er svært tilfreds med at vi har fått ein kompetent ny administrerande direktør for verksemda. Med sin bakgrunn som administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest, men også med erfaring frå stillingane som innkjøpssjef i Helse Bergen og i SpareBank 1 Gruppen, er ho godt rusta til å sikre at vi når måla vi har sett oss for vidareutvikling av innkjøpsområdet i Helse Vest, seier styreleiar Per Karlsen i Helse Vest Innkjøp HF.

Gler seg

Jannicke Daae Tønjum ser fram til å ta fatt på oppgåvene i det nye føretaket.
– ​Eg gler meg til å få vere med og samle og vidareutvikle det allereie sterke og kompetente innkjøpsmiljøet i spesialisthelsetenesta på Vestlandet. Ved å vere tett på pasientbehandlinga og pleia i sjukehusføretaka skal vi saman byggje eit innkjøpsselskap som understøttar god pasientsikkerheit, utvikling og innovasjon og god kostnadsstyring i Helse Vest. 

Jannicke Daae Tønjum tiltrer stillinga i løpet av hausten 2015.

Om Helse Vest Innkjøp HF:

•Stifta i styremøte i Helse Vest RHF 7. april 2015.
•Blir formelt etablert 1. november 2015.
•Helseføretaket skal tilby gode innkjøpstenester til helseføretaka i Helse Vest, og bidra til korrekte og økonomisk fordelaktige innkjøp til helseføretaka

Kontaktpersonar for media:

Per Karlsen, mobil 415 33 806
Jannicke Daae Tønjum, mobil 982 32 156

Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen