Om oss

​Helse Vest Innkjøp HF har om lag 60 engasjerte medarbeidarar som kvar dag gjer sitt beste for å gjennomføre anskaffingar  av varer og tenester til  riktig kvalitet og pris som gir effektiv pasientbehandling, tek i vare pasientsikkerhet og omsyn til medarbeidarane sin tryggleik, helse og velferd.

Helse Vest Innkjøp HF har hovudkontor i Bergen og har utanom dette kontor i Stavanger, Haugesund, Førde og Nordfjordeid.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

Organisering

Helse Vest Innkjøp HF (helseføretak) er eit helseføretak heileigd av Helse Vest RHF (regionalt helseføretak).
Helse Vest Innkjøp blei stifta i styremøte i Helse Vest RHF 7. april 2015. Overdraging av verksemda var 1. november 2015.

Vi er organisert i fire avdelingar:

Avdeling for medisinsk-teknisk utstyr og IKT
Avdeling for kirurgiske og medisinske varer og tenester
Avdeling for ikkje-medisinske varer og tenester
Avdeling for support, koordinering og utvikling

 Innsyn i offentlege dokumenter

Offentleg postjournalStyredokumenter

 

Aktuelt i Helse Vest Innkjøp

Jobb og Karriere

Styret og Leiinga

Fann du det du leita etter?
Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen