Kontakt oss

​Kontakt Helse Vest Innkjøp

Telefon: 55 97 67 00
Telefon frå utlandet / Call us from abroad +47 55 97 67 00

E-postadresse: post@helse-vest-innkjop.no

Org. nr. 915 536 255

Postadresse

Helse Vest Innkjøp HF
Postboks 2334
5867 BERGEN

Fakturaadresse

faktura@helse-vest-innkjop.no eller til

Helse Vest Innkjøp HF
Lønns- og regnskapssenteret
Postboks 314 Forus
4066 Stavanger

Faktura til alle andre føretak i Helse Vest må sendast på EHF-format direkte til det føretaket det gjeld.

Besøksadresser

Hovudkontor Bergen
Haukelandsbakken 45
5021 Bergen

Stavanger
Torgveien 21A
4016 Hillevåg

Haugesund
Kirkegata 103
5528 Haugesund

Førde
Svanehaugveien 2
6812 Førde

Nordfjordeid
Sjukehusveien 14
6770 Nordfjordeid

Fann du det du leita etter?
Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen