Etiske krav

Helse Vest Innkjøp har globale leverandørkjeder som ofte er komplekse og uoversiktlege. Produksjonen skjer ofte i andre delar av verda, der omsynet til rettane for arbeidarane ikkje alltid er godt ivareteke. Vi stiller derfor etiske krav i anskaffingane våre, og følgjer desse opp for å sikre best moglege arbeidsforhold ved produksjonsstadene.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.
Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen