Etiske krav

Helse Vest Innkjøp har globale leverandørkjeder som ofte er komplekse og uoversiktlege. Produksjonen skjer ofte i andre delar av verda, der omsynet til rettane for arbeidarane ikkje alltid er godt ivareteke. Vi stiller derfor etiske krav i anskaffingane våre, og følgjer desse opp for å sikre best moglege arbeidsforhold ved produksjonsstadene.

Fann du det du leita etter?
Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen