Anskaffingar i Helse Vest

​Helse Vest Innkjøp HF har ansvaret for å gjennomføre anskaffingar på vegner av føretaka i Helse Vest. Gjennom effektive, rasjonelle prosessar og i tett samarbeid med føretaka, sørgjer Helse Vest Innkjøp HF for avtalar på varer og tenester til riktig kvalitet og riktig pris - som støtter opp under kjerneverksemda i føretaka.

Den enkelte anskaffinga kan vere på vegner av eitt enkelt føretak eller på vegner av fleire føretak i ei samla anskaffing. Det kan også vere aktuelt at anskaffinga er nasjonal og gjeld alle helseføretaka i Noreg.

Ved sistnemnde tilfelle vil anskaffinga bli gjennomført av Helseforetakenes Innkjøpservice AS (HINAS), men Helse Vest Innkjøp har det praktiske koordineringsansvaret inn mot føretaka i Helse Vest.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.
Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen