Fag og samarbeid

For å oppnå måla for innkjøp i helseregionen på Vestlandet, er det viktig med samarbeid og fagleg utvikling innanfor innkjøpsområdet.

Helse Vest Innkjøp HF har eit særleg ansvar for at Helse Vest skal nå måla som er sette for innkjøp i regionen. Vi ynsker å fremje innovasjon og leggje til rette for bruk av nye løysingar for anskaffingar, og vere ein aktiv og premissgjevande samarbeidspartnar for nasjonale og regionale einingar.

Helse Vest skal fremje helse og livskvalitet blant innbyggjarane i helseregionen, og dette skal vi i Helse Vest Innkjøp bidra til i samarbeid med alle som bruker tenestene.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.
Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen