Support, koordinering og utvikling

Tekst om avdelingens ansvar og oppgaver

Kontakt

Telefon
55 97 67 00
E-post
Postadresse
Helse Vest Innkjøp HF
Postboks 2334
5867 BERGEN