Kirurgiske- og medisinske varer og tenester

Tekst om avdelingens ansvar og oppgaver

Kontakt

Telefon
55 97 67 00
E-post
Postadresse
Helse Vest Innkjøp HF
Postboks 2334
5867 BERGEN
​​​​Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen        
​​​​