Helse Vest Innkjøp HF er fra 1. desember 2016 en del av Sykehusinnkjøp HF

For mer informasjon, se www.sykehusinnkjop.no

Vi leverer innkjøpstenester til helseføretaka i vest